Bedrijfsinrichting

Er is aandacht voor het ontwerp

domeinnaam

Bedrijfsinrichting

Als je aan willekeurige ondernemers vraagt waarover bedrijfsinrichting gaat krijg je heel veel verschillende antwoorden. Sommigen zullen de uitstraling van het bedrijf belangrijk vinden. Anderen vinden het belangrijk dat er efficiënt kan worden gewerkt en een derde zal misschien veel waarde hechten aan de veiligheid. Daaruit blijkt dat bedrijfsinrichting te maken heeft met heel veel aspecten. Ten eerste met de globale wijze waarop je bedrijf functioneert, maar ook met details als de kleur van het kantoormeubilair en de hoeveelheid opbergruimte in de magazijnen. Bedrijfsinrichting is een onderwerp waar het beslist geen luxe is als je daarvoor specialisten inschakelt.

Advies is essentieel

Als je een nieuw bedrijfspand betrekt liggen alle opties op het gebied van de inrichting nog helemaal open. Dat lijkt fijn, maar die vrijheid kan ook leiden tot besluiteloosheid. Om dat te voorkomen zijn er adviesbureaus die je door het hele proces van bedrijfsinrichting leiden. Er is aandacht voor het ontwerp, ruimtegebruik, de werkplekinrichting, de akoestiek, looplijnen, de ergonomie, de veiligheid, de hygiëne, het meubilair en de aankleding. Aan al die onderwerpen wordt in de juiste volgorde aandacht besteed, zodat uit de vele mogelijkheden uiteindelijk de beste opties voor de bedrijfsinrichting worden geselecteerd.

Bedrijfsinrichting is afhankelijk van de activiteiten

Elk bedrijf is uniek in de eisen die worden gesteld ten aanzien van de bedrijfsinrichting. Een zorginstelling vindt heel andere dingen belangrijk dan een accountant, een installateur of een fabrikant van kleding. Om er achter te komen welke aspecten voor jouw bedrijf van cruciaal belang zijn zal een adviesbureau samen met jou een stappenplan doorlopen. Eerst ga je samen in gesprek over de wensen en de behoeften. Ook wordt veel waarde gehecht aan de ideeën die je daarover zelf als ondernemer hebt. Naar aanleiding van die gesprekken wordt een programma van eisen opgesteld. Daarmee gaat het adviesbureau aan de slag bij het maken van een voorlopig ontwerp.

Voorontwerp

Eerst wordt er een voorontwerp gemaakt van de bedrijfsinrichting. Daarin zijn alle punten uit het programma van eisen verwerkt. Bij de bespreking van het voorontwerp zullen er allerlei op- en aanmerkingen zijn over onderwerpen die in de eerdere gesprekken niet aan bod zijn gekomen. Op basis van die op- en aanmerkingen – dat kan een proces zijn dat best lang kan duren – wordt het voorlopig ontwerp doorontwikkeld tot een definitief ontwerp van de bedrijfsinrichting. Als alle betrokken daarmee akkoord zijn kan er een keuze worden gemaakt uit de toe te passen materialen. Op basis daarvan kan een begroting worden opgesteld.

Realiseren van een nieuwe bedrijfsinrichting

Zodra er een concreet plan voor een nieuwe bedrijfsinrichting ligt kan er een plan van aanpak worden gemaakt om de bedrijfsinrichting werkelijk te realiseren. Onderdeel van dat plan is een tijdsplanning. Op basis van dat plan kan het nieuwe bedrijfspand worden ingericht. Dat bestaat in eerste instantie uit het monteren van de inrichting en in tweede instantie uit het inhuizen van het bedrijf. Als de bedrijfsinrichting goed is voorbereid zal het niet zoveel moeite kosten om de bedrijfsactiviteiten binnen een afzienbare termijn op te starten of te hervatten.

ad